افتتاح دپارتمان استور آی تی مال

دپارتمان استور آی تی مال در تاریخ 11 اردیبهشت ماه افتتاح گردید

امروز در جهان مجتمع های بزرگ و مال ها را با دو امکان می شناسند. فروشگاه های بزرگ یا دپارتمان استورها از یک سو و امکانات تفریحی و ورزشی مثل سینما؛ شهر بازی؛ بولینگ و بدنسازی از سوی دیگر.

دپارتمان استور آی تی مال در مساحت بیش از ۳۵۰۰ مربع در تاریخ 11 اردیبهشت 1392 افتتاح گردید.

آی تی مال های یا دنیای فناوری فضایی متفاوت درشاپینگ مال ها و مراکز تجاری ایجاد می کنند تا با حضور برندهای مطرح در زمینه فناوری اطلاعات، موبایل، کامپیوتر، تلفن، بازی های کامپیوتری و لوازم جانبی مخاطبان خاص و جوانان را جلب و با ارائه سرویس های خاص و امکانات مطلوب از ویژگی های مهم مجتمع های چندمنظوره محسوب می شوند.

آی تی مال مجتمع مگامال درطبقه اول مگامال فضای مناسبی برای جوانان دراین طبقه ایجادکرده است تا درکنار تفریح و ورزش یک هارمونی هماهنگ با دنیای تکنولوژی فردا را تجربه کنند.

برای دسترسی به آی تی مال در حال حاضر مراجعین میتوانند از داخل طبقه همکف دو فروشگاه هایپرمی و همچنین ازطریق آسانسورهای جنب نوین چرم به این محل مراجعه نمایند.